บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

สถานที่ก่อสร้าง :ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า1/ 52
2/ 52
3/ 52
4/ 52
5/ 52
6/ 52
7/ 52
8/ 52
9/ 52
10/ 52
11/ 52
12/ 52
13/ 52
14/ 52
15/ 52
16/ 52
17/ 52
18/ 52
19/ 52
20/ 52
21/ 52
22/ 52
23/ 52
24/ 52
25/ 52
26/ 52
27/ 52
28/ 52
29/ 52
30/ 52
31/ 52
32/ 52
33/ 52
34/ 52
35/ 52
36/ 52
37/ 52
38/ 52
39/ 52
40/ 52
41/ 52
42/ 52
43/ 52
44/ 52
45/ 52
46/ 52
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
47/ 52
48/ 52
49/ 52
50/ 52
51/ 52
52/ 52
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 26 ธันวาคม 2565

✅ งานเก็บรายละเอียด

- งานปูกระเบื้องพื้น-งานกรุกระเบื้องผนัง
- ปูนกาวสำหรับปูกระเบื้อง ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ทั้งหมด

✅ งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยกหลุมทรงกลมซ่อนไฟ

- ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ตราช้าง SCG

1/ 18
2/ 18
3/ 18
4/ 18
5/ 18
6/ 18
7/ 18
8/ 18
9/ 18
10/ 18
11/ 18
12/ 18
13/ 18
14/ 18
15/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
16/ 18
17/ 18
18/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 13 กันยายน 2565

งานหลังคา ระบบไฟฟ้า และรั้ว1/ 26
2/ 26
3/ 26
4/ 26
5/ 26
6/ 26
7/ 26
8/ 26
9/ 26
10/ 26
11/ 26
12/ 26
13/ 26
14/ 26
15/ 26
16/ 26
17/ 26
18/ 26
19/ 26
20/ 26
21/ 26
22/ 26
23/ 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
24/ 26
25/ 26
26/ 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 1 สิงหาคม 2565

งานติดตั้งโครงหลังคา1/ 24
2/ 24
3/ 24
4/ 24
5/ 24
6/ 24
7/ 24
8/ 24
9/ 24
10/ 24
11/ 24
12/ 24
13/ 24
14/ 24
15/ 24
16/ 24
17/ 24
18/ 24
19/ 24
20/ 24
21/ 24
22/ 24
23/ 24
24/ 24
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 20 เมษายน 2565

งานโครงสร้าง1/ 29
2/ 29
3/ 29
4/ 29
5/ 29
6/ 29
7/ 29
8/ 29
9/ 29
10/ 29
11/ 29
12/ 29
13/ 29
14/ 29
15/ 29
16/ 29
17/ 29
18/ 29
19/ 29
20/ 29
21/ 29
22/ 29
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
23/ 29
24/ 29
25/ 29
26/ 29
27/ 29
28/ 29
29/ 29
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 17 มกราคม 2565

พิธียกเสาเอก1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
10/ 14
11/ 14
12/ 14
13/ 14
14/ 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

10 มิ.ย. 66 - งานก่ออิฐ-งานฉาบปูนผนัง

บ้านชั้นเดียว มะลวน

2 ต.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

24 มิ.ย. 66 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า

บ้านสองชั้น หัวเตย

1 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

23 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านสองชั้น หัวเตย

18 ก.ย. 66 - งานหลังคา ก่ออิฐ และไฟฟ้า

บ้านสองชั้น ทุ่งหลวง

31 ก.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

22 ต.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านชั้นเดียว ตะเคียนทอง

4 ต.ค. 66 - งานฝ้าเพดาน ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น น้ำพุ

7 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น เขาศรีวิชัย

11 ต.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านชั้นเดียว ตะกุกเหนือ

14 ส.ค. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว บ้านท่าเคย

15 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

4 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ


บ้านสองชั้น บ้านนาเดิม

9 ต.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

26 มิ.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น วัดประดู่

17 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา


บ้านสองชั้น หนองขรี

7 ส.ค. 66 - โครงสร้างพื้นฐาน

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

อาคารขายสินค้า 2 ชั้น - ทุ่งหลวง

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นเดียว บางมะเดื่อ

18 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น - ทุ่งหลวง

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง นาสาร

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นครึ่ง ลำพูน

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง ท่าข้าม

5 ก.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!