บ้านสองชั้น - น้ำพุ

สถานที่ก่อสร้าง : ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี
วันที่ 26 ธันวาคม 2566

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

1/ 53
2/ 53
3/ 53
4/ 53
5/ 53
6/ 53
7/ 53
8/ 53
9/ 53
10/ 53
11/ 53
12/ 53
13/ 53
14/ 53
15/ 53
16/ 53
17/ 53
18/ 53
19/ 53
20/ 53
21/ 53
22/ 53
23/ 53
24/ 53
25/ 53
26/ 53
27/ 53
28/ 53
29/ 53
30/ 53
31/ 53
32/ 53
33/ 53
34/ 53
35/ 53
36/ 53
37/ 53
38/ 53
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
39/ 53
40/ 53
41/ 53
42/ 53
43/ 53
44/ 53
45/ 53
46/ 53
47/ 53
48/ 53
49/ 53
50/ 53
51/ 53
52/ 53
53/ 53
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 7 สิงหาคม 2566


✅งานระบบไฟฟ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานวิศวกรรม

✅งานติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูป
- วัสดุมุงหลังคา กระเบื้องซีแพค SCG
- แผ่นสะท้อนความร้อน SCG
- อุปกรณ์หลังคา SCG เต็มระบบ

✅งานก่ออิฐผนัง
- ใช้อิฐมอญก้อนใหญ่ มีใบรับรองการทดสอบคุณภาพของอิฐผ่านมาตรฐาน มอก.
- ปูนก่ออิฐใช้ผลิตภัณฑ์ SCG ทั้งหมด
- ปูนฉาบผนังใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ทั้งหมด

1/ 47
2/ 47
3/ 47
4/ 47
5/ 47
6/ 47
7/ 47
8/ 47
9/ 47
10/ 47
11/ 47
12/ 47
13/ 47
14/ 47
15/ 47
16/ 47
17/ 47
18/ 47
19/ 47
20/ 47
21/ 47
22/ 47
23/ 47
24/ 47
25/ 47
26/ 47
27/ 47
28/ 47
29/ 47
30/ 47
31/ 47
32/ 47
33/ 47
34/ 47
35/ 47
36/ 47
37/ 47
38/ 47
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
39/ 47
40/ 47
41/ 47
42/ 47
43/ 47
44/ 47
45/ 47
46/ 47
47/ 47
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 15 มิถุนายน 2566

งานโครงสร้างแล้วเสร็จ


- ใช้เหล็กเสริม SD-40 โรงใหญ่
- คอนกรีต ST.240 Ksc. CPAC

1/ 25
2/ 25
3/ 25
4/ 25
5/ 25
6/ 25
7/ 25
8/ 25
9/ 25
10/ 25
11/ 25
12/ 25
13/ 25
14/ 25
15/ 25
16/ 25
17/ 25
18/ 25
19/ 25
20/ 25
21/ 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
22/ 25
23/ 25
24/ 25
25/ 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 20 มีนาคม 2566

พิธียกเสาเอก


1/ 16
2/ 16
3/ 16
4/ 16
5/ 16
6/ 16
7/ 16
8/ 16
9/ 16
10/ 16
11/ 16
12/ 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
13/ 16
14/ 16
15/ 16
16/ 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

10 มิ.ย. 66 - งานก่ออิฐ-งานฉาบปูนผนัง

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

24 มิ.ย. 66 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า


บ้านสองชั้น หัวเตย

1 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

23 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น หัวเตย

18 ก.ย. 66 - งานหลังคา ก่ออิฐ และไฟฟ้า


บ้านสองชั้น เขาศรีวิชัย

24 ม.ค. 67 - งานเก็บรายละอียดงานตกแต่ง

บ้านชั้นเดียว ตะกุกเหนือ

14 ส.ค. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว บ้านท่าเคย

15 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ


บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

10 ธ.ค. 66 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านสองชั้น บ้านนาเดิม

9 ต.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

30 ต.ค. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ


บ้านสองชั้น วัดประดู่

25 ธ.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

อาคารขายสินค้า 2 ชั้น - ทุ่งหลวง

13 ต.ค. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ


บ้านชั้นเดียว บางมะเดื่อ

18 ธ.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น - ทุ่งหลวง

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง นาสาร

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นครึ่ง ลำพูน

6 ธ.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูป

บ้านชั้นครึ่ง ท่าข้าม

5 ก.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว เวียงสระ

30 ม.ค. 67 - งานก่ออิฐ และมุงหลังคา


บ้านสองชั้น - นาใต้

22 ธํ.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว - เคียนซา

26 ม.ค. 67 - งานโครงสร้าง

บ้านชั้นเดียว - ตลาด

7 ก.พ. 67 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!