TEL No :: 061 889 4964

ที่ตั้ง :: 4/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ไปยัง Fan Page :: Facebook NBR

มาเยี่ยมชมสำน้กงานของเราได้ ที่นี่....

สำนักงาน NBR ตั้งอยู่ที่ กม.0 ซอยข้างโครงการหมู่บ้านทิพย์รังษี อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ที่นี่เป็นทั้งสำนักงาน บ้านพัก สโตร์เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงเป็นแค้มป์สำหรับคนงานด้วย

ขอเชิญฝากคำถามและพูดคุยกับ NBR ได้ ที่นี่

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านสองชั้น - วังล้อ อ.บ้านนาสาร

31 ก.ค. 65 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านชัั้นเดียว - ท่าชี อ.บ้านนาสาร

1 ต.ค. 65 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา


บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านสองชั้น ขุนทะเล

5 ส.ค. 65 - งานหลังคา และระบบไฟฟ้า

บ้านชั้นเดียว ดอนสัก

9 พ.ย. 2565 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านชั้นเดียว หนองไทร

12 ต.ค. 65 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านชั้นเดียว หัวเตย

17 พ.ย. 65 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านชั้นเดียว บางกุ้ง

25 ต.ค. 65 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


อาคารเก็บสินค้า 2 ชั้น บ้านส้อง

7 ก.ย. 65 - งานเก็บรายละเอียดในยกสุดท้าย

บ้านชั้นครึ่ง 3 ระดับ มะขามเตี้ย

4 มิ.ย. 65 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

13 ก.ย. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า และรั้ว


บ้านชั้นเดียว บางใบไม้

16 ก.ย. 65 - งานปูกระเบื้องและเก็บรายละเอียด

บ้านชั้นครึ่ง ทุ่งเตา

31 ส.ค. 65 - งานหลังคา เมทัลชีทบลูส์สโคป

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านสองชั้น บางใบไม้

23 ก.ย. 65 - งานหลังคา และ งานผนัง

บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

15 พ.ย. 65 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

18 ก.ค. 65 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว ท่าชี

21 ก.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน


บ้านชั้นเดียว ทุ่งรัง

10 ต.ค. 65 - งานก่ออิฐมอญ ฉาบผนัง และหลังคา

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

28 ก.ย. 65 - งานหลังค่า ก่ออิฐและฉาบผนัง

บ้านชั้นเดียว วัดประดู่

22 ก.ค. 65 - งานโครงสร้างเหล็ก


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

4 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

10 พ.ย. 65 - งานโครงสร้าง และหลังคา

บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง หนองไทร

24 พ.ย. 65 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว พุนพิน

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น คลองฉนวน

27 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

4 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!