P2F06 - แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

สำหรับพื้นที่หน้าแคบ ที่ออกแบบครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นครึ่ง บางสวรรค์
8 ก.ค. 63 - ก่ออิฐเสร็จเรียบร้อย​

บ้านสองชั้น เล่นระดับ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
5 ส.ค. 63 - งานเก็บ​รายละเอียด​

อาคารพาณิชย์ อ.วิภาวดี
2 ส.ค. 63 - ฉาบผนังเสร็จเรียบร้อย

บ้านชั้นครึ่ง ขุนทะเล
28 มิ.ย. 63 -ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านชั้นเดียวโมเดิร์น กาญจนดิษฐ์
6 ก.พ. 63 - งานสีจริงรอบแรก

บ้านชั้นเดียวโมเดิร์น บ้านส้อง
17 ก.ค. 63 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า
>